Visie

In het werken met kinderen vind ik het belangrijk om naast het kind te gaan staan en vanuit een veilige situatie samen te onderzoeken wat er aan de hand is en hoe dat anders kan. Ik spreek het zelfoplossend vermogen van kinderen aan en stuur daar bij wanneer het nodig is.
Werken met beeldend materiaal is een manier van uiten die heel dicht bij kinderen staat. Het gaat hen vaak natuurlijk af en is voor hen makkelijker als ergens over praten.
In het beeldend materiaal kunnen ervaringen, verwachtingen en wensen verbeeld en verwerkt worden. Daarnaast zet ik werkvormen zodanig in dat kinderen positieve ervaringen opdoen, ze mogen experimenteren en uitproberen.
Het kunnen uiten van je gevoel op een manier die bij je past, dat mogen leren door ermee te oefenen is een essentieel onderdeel van de behandeling van veel kinderen.

Ook tijdens het werken met jongeren & volwassenen word ik in mijn ervaringen als beeldend therapeut keer op keer bevestigd in de therapeutische werking van het beeldend werken. Steeds weer ben ik onder de indruk van de kracht van het beeld en hoe dit samen met de toelichting van de cliënt een zichtbaar en duidelijk verhaal wordt. Om daar vervolgens samen mee aan het werk te gaan, maakt deze vorm van therapie voor mij als therapeut zeer praktisch, goed toepasbaar en reëel.