Werkwijze en proces

Elke therapiebijeenkomst duurt 60 minuten en heeft ongeveer dezelfde structuur.
We starten met een korte terugblik. Hoe gaat het? Zijn er nieuwe ontwikkelingen of gebeurtenissen waar je over wilt vertellen? Heb je ergens mee geoefend de afgelopen tijd en hoe is dat gegaan?

Vervolgens ga je aan het werk met beeldend materiaal. De ene keer heb je zelf een idee wat je wil uitwerken, de andere keer krijg je een opdracht van mij. Het kan ook zo zijn dat je doorwerkt aan het werkstuk van een eerdere sessie.

Zo’n tien minuten voor het eind van de afspraak stoppen we en bespreken we wat er ontstaan is of gebeurd is tijdens het werken. Dit kan een hele korte bespreking zijn, maar zal soms ook meer tijd in beslag nemen. Vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gepland.

Proces

Het therapieproces heeft een duidelijke opbouw.

1. Intake
We starten met een intakegesprek. Van tevoren krijgen jij en je ouders van mij een intakeformulier, dit ontvang ik graag retour ruim voor het intakegesprek zodat ik mij kan voorbereiden.

Tijdens de intake gaan we dieper in op jouw hulpvraag. Daarnaast geef ik uitleg over de therapie, vraag informatie van jou en vertel wat beeldende therapie voor jou specifiek kan betekenen.

2. Inventarisatie van de uitdaging
Tijdens de eerste drie sessies werken we aan een gezamenlijke inventarisatie van jouw probleem en bedenken we samen hoe we hieraan gaan werken. Jouw specifieke doelen en uitdagingen worden vastgesteld.

3. Werken aan de doelen
De daaropvolgende sessies werken we door middel van het beeldend materiaal naar de vastgestelde doelen toe. Het kan zo zijn dat je wekelijks komt, het kan ook prettig zijn om de week af te spreken.

4. Evaluatie
We spreken ook een moment van tussenevaluatie af, meestal na zo’n 5-7 bijeenkomsten. Dit is prettig voor beiden. Jouw ouder(s) mogen hier bij aanwezig zijn. Bij deze evaluatie stellen we vast of:

* de doelen behaald zijn
* de doelen misschien veranderd zijn
* er nieuwe doelen vastgesteld kunnen of moeten worden

Wanneer de doelen niet geheel of gedeeltelijk bereikt zijn, wordt dit duidelijk in de tussenevaluatie en maken we samen een nieuw aantal vervolgafspraken.

Wanneer alle doelen bereikt zijn is dit de eindevaluatie. Hierna volgt vaak nog 1 afspraak om samen af te ronden en afscheid te nemen.