Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij je werkt met beeldend materiaal en beeldende technieken. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt, steen, etc.
We werken met voor jou belangrijke thema’s, waarbij jouw interesses in materiaal leidend zijn. Het kan echter ook zo zijn dat je een opdracht krijgt passend bij jouw hulpvraag. Op die manier krijg je de ruimte om te experimenteren en zo te oefenen met zaken die je lastig of moeilijk vindt. Ik vind het belangrijk om een veilige situatie te creëren en daarom probeer ik jou zo goed mogelijk te begrijpen, zodat ik kan aansluiten bij jou als persoon en bij interesses.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij je dus concreet en praktisch aan de slag gaat! Er wordt niet alleen beeldend gewerkt, maar we praten tussendoor ook met elkaar. Door te doen en te ervaren, leer je meer over jouzelf en ontdek je nieuwe mogelijkheden. Het gemaakte werk èn jouw ervaringen, gedachten en gevoelens tijdens het werken, bespreken we aan het einde van de afspraak. Dit zal de ene keer meer tijd in beslag nemen dan de andere keer.

Zo ga je ontdekken dat er verbanden te leggen zijn tussen de ervaring opgedaan in therapie en jouw gevoelens, gedachten, herinneringen, toekomstverwachtingen en contacten met anderen in het dagelijks leven.
Op die manier ontwikkeld je meer inzicht in jouzelf en jouw emoties, probleem of uitdaging.

Hoe dat er concreet uit ziet, wordt bij iedere afspraak afgestemd op jou, jouw wensen en het therapieproces. Je hoeft niet ‘creatief’ of een kunstenaar te zijn om voor deze therapievorm in aanmerking te komen, het is voor iedereen geschikt. De nadruk ligt niet op het creëren van mooie dingen, maar op de ervaring, de inzichten die het biedt, en het leerproces. Uiteraard is dit spannend, maar in de praktijk wordt hier rekening mee gehouden.

Deze vorm van therapie volg je individueel en kan gecombineerd worden met andere (psycho)therapieën.

Vaktherapie

Beeldende therapie valt onder de noemer vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Andere vormen van vaktherapie zijn: speltherapie, muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en psychomotore therapie.