Werkwijze en proces

Elke therapiebijeenkomst duurt 60 minuten en heeft ongeveer dezelfde structuur.
We starten met een korte terugblik. Hoe gaat het? Zijn er nieuwe ontwikkelingen of gebeurtenissen welke u wilt delen?

Vervolgens gaat u aan het werk met beeldend materiaal. Wellicht aan de hand van een opdracht die u krijgt, wellicht heeft u zelf al een idee wat uitwerking nodig heeft. Het komt ook regelmatig voor dat er doorgewerkt wordt aan het werkstuk van een eerdere sessie.

Zo’n tien minuten voor het eind van de sessie stoppen we en bespreken we wat er ontstaan is of gebeurd is tijdens het werken. Dit kan een hele korte bespreking zijn, maar zal soms ook meer tijd in beslag nemen. Vervolgens wordt er afgerond en een nieuwe afspraak gepland.

Proces

Het therapieproces heeft een duidelijke opbouw.

1. Intake
We starten met een intakegesprek. Van tevoren krijgt u van mij een intakeformulier, dit ontvang ik graag retour ruim voor het intakegesprek zodat ik mij kan voorbereiden op uw komst.

Tijdens de intake gaan we dieper in op uw hulpvraag. Daarnaast geef ik uitleg over de therapie, vraag informatie van u en vertel u wat beeldende therapie voor u specifiek kan betekenen.

2. Inventarisatie van de uitdaging
Tijdens de eerste drie sessies werken we aan een gezamenlijke inventarisatie van uw probleem en ontwikkelen we een visie op behandeling hiervan. Uw specifieke doelen en uitdagingen worden vastgesteld.

3. Werken aan de doelen
De daaropvolgende sessies werken we door middel van het beeldend materiaal naar de vastgestelde doelen toe. Het kan zo zijn dat u wekelijks komt, het kan ook prettig zijn tweewekelijks af te spreken.

4. Evaluatie
We spreken ook een moment van tussenevaluatie af, meestal na zo’n 5 bijeenkomsten. Dit is prettig voor beiden. Bij deze evaluatie stellen we vast of:

* de doelen behaald zijn
* de doelen misschien veranderd zijn
* er nieuwe doelen vastgesteld kunnen of moeten worden

Wanneer de doelen niet geheel of slechts gedeeltelijk bereikt zijn, zal dit blijken uit de tussenevaluatie en zal gezamenlijk een nieuw aantal vervolgafspraken vastgesteld worden.

Wanneer alle doelen bereikt zijn is dit de eindevaluatie. Hierna volgt de afronding.