Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij een kind werkt met beeldend materiaal en beeldende technieken. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt, steen, etc. Uw kind start bij wat het leuk vindt, waar hij/zij in geïnteresseerd is, of positief uitdagend vindt.

Ik vind het belangrijk om een veilige situatie te creëren en door dicht bij een kind en zijn interesses te blijven, komt dit mede tot stand. Vanuit daar wordt zichtbaar waar een kind mee zit. Soms gaat dit vanzelf, soms komt dit tot uiting omdat ik een bepaalde opdracht geef. Er wordt dan gekozen voor materialen of opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld en het veranderingsproces van het kind.

Uw kind mag vervolgens experimenteren met verschillende mogelijkheden en zoekt zo naar oplossingen of manieren om zich te uiten. Soms is het handig om erover te praten, soms is dat niet nodig en ‘snapt’ een kind onbewust waar het mee bezig is.

Verandering

De ervaringen leiden tot een veranderingsproces en/of uitingsproces. Dit helpt het kind om zich beter of makkelijker te kunnen ontwikkelen. Dit kan spannend zijn en kan incidenteel (heftige) gevoelens bij uw kind oproepen.. In eerste instantie kan het overkomen alsof de situatie verergert. Dit is soms nodig om ruimte te maken voor iets nieuws en uiteindelijk voor een nieuw evenwicht. De begeleiding vanuit de therapie draagt er in bij dat alles in goed banen geleid wordt. Op deze wijze wordt een duurzaam resultaat bereikt.

Vaktherapie

Beeldende therapie valt onder de noemer vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Andere vormen van vaktherapie zijn: speltherapie, muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en (kinder)psychomotore therapie.