Doelen

Wat kan uw kind met beeldende therapie bereiken?
Doelen worden gesteld op de volgende gebieden:

 • Emotionele problemen
  Het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.
 • Gedragsmatige problemen
  Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.
 • Conflictverwerking
  Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.
 • Egoversterking
  Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.
 • Sociaal functioneren
  Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.