Werkwijze en proces

Het creëren van een veilige situatie staat centraal.

Door dicht bij een kind en zijn/haar interesses te blijven, komt dit mede tot stand. Vanuit daar wordt zichtbaar waar een kind mee zit. Soms gaat dit vanzelf, soms wordt dit gestuurd door een bepaalde opdracht.

De materialen of opdrachten worden zo gekozen dat ze aansluiten bij de belevingswereld en het veranderingsproces van het kind.

Uw kind mag vervolgens experimenteren met verschillende mogelijkheden Zo vindt het oplossingen of manieren om zich te uiten. Soms is het handig om erover te praten, soms is dat niet nodig en ‘snapt’ een kind onbewust waar het mee bezig is.

Door observatie en interactie met het kind, gedurende het proces, wordt vastgesteld welke behoefte aansluit bij het kind.

De therapiesessie duurt 60 minuten. Voor sommige kinderen duurt dat te lang, dan wordt 45 minuten afgesproken. Elke sessie start met een korte terugblik. Hoe gaat het? Is er iets nieuws, wil het kind iets vertellen?

Vervolgens gaat uw kind aan het werk met beeldend materiaal. Wellicht aan de hand van een opdracht, soms heeft een kind zelf een duidelijk idee wat het wil uitwerken. Het komt ook voor dat er doorgewerkt wordt aan het werkstuk van een eerdere sessie.

Zo’n tien minuten voor het eind van de sessie gaan we opruimen, soms praten we nog wat na over wat er gebeurt is, soms is dat juist niet nodig. Dan wordt er afgerond en een nieuwe afspraak gepland.

Proces

Het therapieproces heeft een duidelijke opbouw.

1. Intakegesprek
We starten met een intakegesprek, ter voorbereiding stuur ik u een intakeformulier op. Graag ontvang ik dat ruim voor de intake retour zodat ik mij kan voorbereiden op het gesprek.

Tijdens de intake geef ik uitleg over de therapie, vraag informatie van u over uw kind en vertel u wat beeldende therapie specifiek kan betekenen.

Oudere kinderen zijn hierbij soms aanwezig.
Omdat er veel gepraat wordt, kan het saai zijn voor uw kind.

2. Kennismakingsgesprek (optioneel)
Als het kind dat prettig vindt, kunnen we een korte kennismaking (15 min) afspreken zodat het kind weet wie ik ben en waar het naartoe zal gaan. Deze kennismaking is kosteloos.

3. Observatie – periode
Tijdens de eerste drie sessies observeer ik.
Wat zijn zijn/haar keuzes? Waar ziet een kind uitdaging? Hoe gaat een kind om met aangeboden materialen en opdrachten? Waar en hoe komt het probleem naar boven?

Na deze observatie-periode schrijf ik een observatieverslag en stel ik in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) de specifieke doelen vast.

4. Werken aan de doelen
De daaropvolgende sessies werken we door middel van het beeldend materiaal naar de vastgestelde doelen toe. Meestal komt een kind wekelijks.

5. Evaluatie
We spreken ook een moment van tussenevaluatie af, meestal na zo’n 5 afspraken. Dit is prettig voor beiden. Ik schrijf dan een evaluatieverslag. Bij deze evaluatie stellen we vast of:

  • de doelen behaald zijn;
  • de doelen misschien veranderd zijn;
  • er nieuwe doelen vastgesteld kunnen of moeten worden.

Wanneer de doelen niet geheel of slechts gedeeltelijk bereikt zijn, zal dit blijken uit de tussenevaluatie en zal gezamenlijk een nieuw aantal vervolgafspraken vastgesteld worden.

Wanneer alle doelen bereikt zijn is dit de eindevaluatie. Hierna volgt vaak nog 1 afspraak om de therapie af te ronden en afscheid te nemen.

Deze evaluatie is in principe met ouder(s)/verzorger(s).
Soms zijn oudere kinderen hierbij aanwezig.