Wat is beeldende therapie?

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij u werkt met beeldend materiaal en beeldende technieken. Denk hierbij aan schilderen, tekenen, boetseren, werken met papier, was, krijt, steen, etc.
We werken met voor u belangrijke thema’s, waarbij uw interesses in materiaal leidraad zijn. Het kan echter ook zo zijn dat u een opdracht krijgt. Belangrijk is dat u de ruimte krijgt om te experimenteren en zodoende te oefenen met zaken die u lastig of moeilijk vindt.

Het is een vorm van therapie waarbij u concreet en praktisch aan de slag gaat! Er wordt niet alleen beeldend gewerkt, maar ook gesproken over uw uitdagingen. Door te doen en te ervaren, leert u meer over uzelf en ontdekt u nieuwe mogelijkheden. Het gemaakte werk èn uw ervaringen, gedachten en gevoelens tijdens het werken, bespreken we aan het einde van de zitting. Dit zal de ene keer meer tijd in beslag nemen dan de andere keer.

Belangrijk is dat u gaat ontdekken dat er verbanden te leggen zijn tussen de ervaring opgedaan in therapie en uw gevoelens, gedachten, herinneringen, toekomstverwachtingen en contacten met anderen in het dagelijks leven.
Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het gemaakte werk of de ervaring van de oefening die u deed, helpt u om meer inzicht te krijgen in uzelf en uw emoties, probleem of uitdaging.

Op deze wijze komt er een veranderingsproces op gang. Dit kan spannend zijn en soms gevoelens oproepen waardoor u verrast bent. Het geeft echter ook de mogelijkheid om samen grip te krijgen op uw problemen, er anders mee om te leren gaan of het los te laten. Er ontstaat ruimte voor iets nieuws en uiteindelijk voor evenwicht.

Hoe dat er concreet uit ziet, wordt bij iedere zitting afgestemd op u, uw wensen en het therapieproces. U hoeft niet ‘creatief’ of een kunstenaar te zijn om voor deze therapievorm in aanmerking te komen, het is voor iedereen geschikt. De nadruk ligt niet op het creëren van mooie dingen, maar op de ervaring, de inzichten die het biedt, en het leerproces. Uiteraard is dit spannend, maar in de praktijk wordt hier rekening mee gehouden.

Deze vorm van therapie kunt u individueel volgen of in een groep en kan gecombineerd worden met andere (psycho)therapieën.

Vaktherapie

Beeldende therapie valt onder de noemer vaktherapie (voorheen creatieve therapie). Andere vormen van vaktherapie zijn: speltherapie, muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en psychomotore therapie.