Vergoeding

Beeldende therapie wordt door een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoed. Beeldende therapie valt onder de overkoepelende term vaktherapie. Andere vaktherapieën zijn dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, kinderpsychomotore therapie en speltherapie.

In de zorgwijzer kunt u terugvinden of uw zorgverzekeraar deze vorm van therapie vergoed.

Daarnaast adviseer ik om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te vragen tot welk bedrag er vergoed wordt. De zorgverzekeraar zal dan waarschijnlijk vragen naar de beroepsverenigingen en registratienummers van de praktijk. Deze kunt u hieronder vinden.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om via een PGB of op andere wijze de beeldende therapie te vergoeden.

Samen met collega therapeuten uit de regio Eemland heb ik mij verenigd in een collectief, Therapeuten Collectief Eemland . Vanuit het collectief zijn wij intensief in contact met de regiogemeente met als doel vergoeding door de gemeente mogelijk te maken.
Wilt u meer weten over de stand van zaken? Neem dan via de TCE website contact met ons op of stel uw vraag rechtstreeks aan mij via het contactformulier op deze website.

Beroepsverenigingen en registratienummers

  • Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie NVBT, mijn lidnummer is 1247.
  • Overkoepelend orgaan is de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen FVB.
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG, registratienummer 7804097201.
  • Als Registertherapeut BCZ sta ik ingeschreven in het RBCZ-register, licentienummer 809792R.
  • Mijn AGB-code als zorgverlener is 90-039586, de AGB-code van de praktijk is 90-18043.

Als therapeut handel ik volgens het beroepsprofiel, opgesteld door deze organisaties.
Als u een klacht heeft, stel ik het op prijs als u mij daarover informeert. U kunt ook bij de klachtencommissie van de FVB terecht.

  • De praktijk is geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 32142843.

Factuur

U krijgt elke maand een factuur van de praktijk (hierop kunnen meerdere sessies worden vermeld).

U betaalt dit eerst zelf aan de praktijk en kunt dan deze factuur (het origineel) opsturen naar uw zorgverzekeraar of een andere instantie die vergoed. Ik adviseer een kopie te maken voor uw eigen administratie. Mocht u geen vergoeding krijgen, kunt u de facturen aan het eind van het jaar opgeven bij de belastingdienst onder extra kosten (hier is vaak wel een inkomensafhankelijke drempel aan verbonden).

Als u een cursus volgt, dan krijgt u in principe eenmalig een factuur met het volledige bedrag. Ook hiervoor geldt, dat u eerst zelf de factuur betaald aan de praktijk en deze vervolgens opstuurt naar uw zorgverzekeraar.