Vergoeding

Er zijn verschillende manieren waarop de vergoeding kan verlopen.

* U kunt ervoor kiezen om de therapie zelf te betalen.

* Er is een PGB afgegeven.

* Beeldende therapie wordt door een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoed, onder de aanvullende zorgverzekering. Beeldende therapie valt onder de overkoepelende term vaktherapie. Andere vaktherapieën zijn dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, kinderpsychomotore therapie en speltherapie. De exacte vergoeding verschilt per verzekeraar en per polis, er is altijd een maximum per sessie en een totaal maximum.

In de zorgwijzer kunt u terugvinden of uw zorgverzekeraar deze vorm van therapie vergoed. Er zijn verschillen tussen zorgverzekeraars en tussen polissen.

Daarnaast adviseer ik om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en na te vragen tot welk bedrag er vergoed wordt. De zorgverzekeraar zal dan waarschijnlijk vragen naar de beroepsverenigingen en registratienummers van de praktijk. Deze kunt u hieronder vinden.

*Deze praktijk is aangesloten bij ZorgRondom en dat betekent dat de vergoeding via de gemeente kan lopen.
Gaat het om een jeugdige cliënt (t/m 18 jaar), dan heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
Gaat het om vergoeding voor een volwassen cliënt, dan is het ook mogelijk via ZorgRondom. Neem in dat geval even contact op via petra@beeldendepraktijk.nl of 06-47440399 voor meer informatie.

Beroepsverenigingen en registratienummers

  • Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie NVBT, mijn lidnummer is 1247.
  • Overkoepelend orgaan is de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen FVB.
  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG, registratienummer 7804097201.
  • Als Registertherapeut BCZ sta ik ingeschreven in het RBCZ-register, licentienummer 809792R.
  • De praktijk is geregistreerd in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer 32142843.

Factuur

Indien u de therapie zelf financiert of declareert bij uw aanvullende zorgverzekeraar, ontvangt u elke maand een factuur van de praktijk (hierop kunnen meerdere sessies worden vermeld). U betaalt dit eerst zelf aan de praktijk en kunt dan deze factuur opsturen naar uw zorgverzekeraar of een andere instantie die vergoed. Ik adviseer een kopie te maken voor uw eigen administratie.
Mocht u geen vergoeding krijgen, kunt u de facturen aan het eind van het jaar opgeven bij de belastingdienst onder extra kosten (hier is vaak wel een inkomensafhankelijke drempel aan verbonden).

Als u een groepscursus volgt, ontvangt u eenmalig een factuur met het volledige bedrag.