Hoog sensitieve kinderen

Ieder kind is uniek en ook ieder hoog sensitief kind is uniek. Toch zijn er een aantal kenmerken waar hoog sensitieve kinderen aan te herkennen zijn.

(Hoog)sensitieve kinderen (of (hoog)gevoelige kinderen) zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen. Daardoor zijn zij vaak invoelend, slim, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol. Ze worden sneller overweldigd door een hoog volume of grote hoeveelheid prikkels ineens.

Dit proberen ze te vermijden en zodoende lijken ze verlegen of ‘de spelbreker’. Wanneer ze de overprikkeling niet kunnen voorkomen lijken ze ‘snel overstuur’, en ’overgevoelig’. (bron: Het hoogsensitieve kind, Elain N. Aron)

Daardoor kunnen verkeerde conclusies worden getrokken door hun naaste omgeving. De (hoog)gevoeligheid kan bijvoorbeeld worden aangezien voor ADHD, PDD-nos, angst of teruggetrokkenheid, terwijl dit niet per se zo hoeft te zijn.

(Hoog)gevoelige kinderen zijn uniek en hebben elk hun eigen kwaliteiten en valkuilen. Toch zijn er in  het algemeen twee verschillende manieren te onderscheiden waarop hoogsensitieve kinderen reageren:

  • Ongeveer 70% van de hoog sensitieve kinderen probeert nieuwe indrukken buiten te houden door zich terug te trekken en zichzelf af te sluiten voor hun omgeving. Hierdoor kunnen mensen moeilijk contact met hen krijgen. Hierdoor worden deze kinderen wel eens in relatie gebracht met kinderen met een autistische stoornis of ADD. Echter hoogsensitieve kinderen vertonen dit gedrag alleen maar bij overprikkeling.
  • Ongeveer 30% van de hoog sensitieve kinderen richt zijn emoties naar buiten. Het kind reageert impulsief en met heftig gedrag. Het kan zich niet meer concentreren en is weinig of niet aanspreekbaar. Dit lijkt op ADHD. Echter hoogsensitieve kinderen vertonen dit gedrag alleen bij overprikkeling (bron: Het hoogsensitieve kind, Elain N. Aron).

In de praktijk voor beeldende therapie worden kinderen begeleid om beter met hun gevoeligheid om te kunnen gaan. We kijken daarbij naar de kwaliteiten van het kind en hoe we deze kunnen versterken en inzetten om de uitdagingen in het dagelijks leven als HSK (Hoog Sensitief Kind) aan te gaan. We maken daarbij gebruik van spiegelverhalen, beeldende oefeningen, ontspanningsoefeningen en spelvormen.

Voor kinderen zijn er, naast individuele therapie, ook verschillende cursussen waarin ze in 7 keer tips en tools leren om met hun sensitiviteit om te kunnen gaan:

Om de ouders van HSK’s (hoog sensitieve kinderen) te ondersteunen en tips en tools aan te reiken, bied ik samen met mijn collega Daniëlle van den Berg een serie workshops aan.