Samen balanceren voor ouder en kind

Samen balanceren biedt ouder-kind begeleiding bij diabetes.

Diabetes grijpt diep in op het dagelijks leven. Het gaat niet over en je moet er voortdurend rekening mee houden.

Voor kinderen betekent dit vaak een belemmering in hun doen en laten, het maakt hen anders dan andere kinderen.

Voor ouders betekent het extra zorg, zowel praktisch als mentaal en emotioneel. Deze zorgt houdt bovendien niet op bij de voordeur,maar strekt zich uit buiten het gezin, naar school en de naschoolse activiteiten. Het is een voortdurend afstemmen en opletten, voor het hele gezin.

Deze extra belasting is niet altijd even gemakkelijk om mee om te gaan.  Gevoelens van onmacht, boosheid of verdriet komen misschien vaker voor dan je zou willen. Zowel bij de ouder (s) als het kind.

Samen balanceren
Deze cursus verbindt ervaringsgerichte oefeningen uit de haptonomie met beeldende opdrachten om de emoties te onderzoeken die rondom dit onderwerp leven, bij zowel het kind zelf als de ouder(s). Een prettige combinatie die begeleiding en handvatten biedt om hier (anders) mee om te gaan.

Samen je gevoelens rondom dit onderwerp verkennen, geeft inzicht en biedt een nieuw perspectief. De uitwisseling met andere ouders en kinderen kan voor herkenning en inspiratie zorgen.

Thema’s die aan bod komen: ruimte geven, verbinden, vasthouden en loslaten en natuurlijk samen balanceren. Daarnaast is er voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Cursus
Samen balanceren is voor kinderen van 7-12 jaar, samen met een van de ouders. In de cursus gaan we onder andere boetseren, tekenen, vilten en beweegspelletjes doen. Ook maken we een speciaal werkstuk voor thuis.

De cursus bestaat uit 5 vrijdagmiddagen van 15.30 – 17.00 uur voor ouder en kind en 2 ouderavonden van 19.30 – 21.00 uur

Data: nader te bepalen bij voldoende aanmeldingen
Ouderavonden: nader te bepalen bij voldoende aanmeldingen
Plaats: Gezondheidscentrum Oosterstraat, Oosterstraat 1F, 3742 SK in Baarn
Bij voldoende belangstelling elders in het land, komen wij op locatie.
Tarief: € 350,- per ouder-kind duo. Vergoeding is mogelijk via de (aanvullende) verzekering

In de cursus is ruimte voor 4 tot 6 ouder-kind paren.

De cursus wordt gegeven door haptotherapeute Daniëlle van den Berg en Petra Plomp, beeldend therapeute en moeder van een kind met diabetes.

Heeft u belangstelling voor de cursus, maar valt uw zoon/dochter niet in de leeftijdscategorie 7-12 jaar? Laat het ons aub weten, bij voldoende belangstelling, organiseren wij een cursus voor jongere of oudere kinderen!

Heeft u belangstelling voor de cursus, maar is de reistijd te lang? Laat het ons aub weten, bij voldoende belangstelling elders in het land, komen wij op locatie!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen;

Daniëlle van den Berg, www.haptonomiebaarn.nl, 06-38644598, info@haptonomiebaarn.nl

Petra Plomp, www.beeldendepraktijk.nl, 06-47440399, petra@beeldendepraktijk.nl