Ontstaan en visie

Een chronische ziekte, zoals diabetes type 1, grijpt in op je dagelijks leven. Het gaat niet over en je moet er voortdurend rekening mee houden. Voor kinderen betekent dit vaak een belemmering in hun doen en laten. Het maakt hen anders dan andere kinderen. Sommige kinderen proberen uit alle macht net als de anderen te zijn en te verbergen wat ze hebben. Ondanks hun ziekte zijn kinderen ten slotte vooral gewoon kind.

Voor ouders betekent een chronische ziekte vaak extra zorg. Heel concreet bijvoorbeeld in de vorm van medische handelingen uitvoeren, bezoeken aan ziekenhuis en hulpverleners, aanpassingen in de thuissituatie of opvoeding, etc.
Maar er is ook meer mentale en emotionele zorg; als ouder maakt je je zorgen over de gezondheid van je kind, over de sociale en emotionele ontwikkeling. Deze extra zorg houdt niet op bij de voordeur, maar strekt zich uit naar buiten het gezin. De conditie van je kind vraagt dat je uitlegt en kennis overdraagt op school en de naschoolse opvang. Maar ook bij kinderfeestjes en het doordeweekse spelen bij anderen. Het is een voortdurend opletten en afstemmen.

Deze extra belasting is niet altijd even gemakkelijk om mee om te gaan. Gevoelens van onmacht, boosheid of verdriet komen misschien vaker voor dan je zou willen. Zowel bij de ouder(s) als bij het kind.

Vanuit ervaring naar Samen balanceren

Uit eigen ervaring merkte ik dat de gevoelens rondom de diabetes type 1 van mijn dochter beter hanteerbaar werden als ik er ruimte voor maakte en er aandacht aan besteedde. Door in gesprek te gaan met andere ouders ontdekte ik dat meer ouders en kinderen worstelen met emoties bij henzelf en bij hun kinderen. Het thema vasthouden en loslaten speelt hierbij ook een rol.
Na allerlei gesprekken ontstond het idee om een cursus te ontwikkelen, speciaal voor ouders en kinderen met diabetes type 1. Ik zocht daarvoor de samenwerking met haptotherapeute Daniëlle van den Berg.

Al pratend en uitproberend, kreeg de cursus Samen balanceren vorm. Deze cursus verbindt ervaringsgerichte oefeningen uit de haptonomie met beeldende opdrachten om de emoties te onderzoeken die rondom het onderwerp leven, bij zowel het kind als de ouder(s). Een prettige combinatie die begeleiding en handvatten biedt om hier (anders) mee om te gaan.

Samen je gevoelens rondom dit onderwerp verkennen met behulp van ouder- en kindgerichte, afwisselende opdrachten, geeft inzicht en een nieuw perspectief. De uitwisseling met andere ouders en kinderen kan voor herkenning en inspiratie zorgen.

Visie

Elk gezin, elk individu heeft zijn eigen balans. Dat is een dynamisch geheel, balans heeft immers met beweging te maken. Er ontstaan met enige regelmaat tijdelijke verstoringen die weer opgelost worden.

Diabetes is een stressor die de balans continu verstoort. Deze stressor is bovendien niet tijdelijk van aard, maar permanent aanwezig.

Dit vergt een andere manier van kijken naar en omgaan met patronen en emoties.
Ons uitgangspunt is het erkennen van de emoties die spelen, daar uiting aan mogen geven en zo de erkenning en herkenning (bijvoorbeeld bij lotgenoten of andere gezinsleden) te bevorderen.
Dit zorgt ervoor dat ieder zijn plek en verantwoordelijkheid mag innemen die passend is, zodat er uiteindelijk een betere balans kan ontstaan.